Les famílies nobles

escuts01


La ciutat era governada per un reduït grup amb interessos comuns i llaços familiars (tot que també hi havia conflictes entre ells) que controlaven les institucions i s’anaven alternant en el govern, a més de posseir la major part de les terres i propietats, i controlar els recursos econòmics. Aquest patriciat urbà, característic de les ciutats baixmedievals i de l’Edat Moderna, era format pels ciutadans honrats. Tortosa en ser una ciutat que depenia del rei, no tindrà una noblesa pròpiament dita, de marquesos o comtes (a excepció de Lluís Oliver de Boteller, vescomte de Castellbò), sinó que seran aquests ciutadans qui dirigiran la vida local, i, molt cops assoliran privilegis de noblesa, sent nomenats cavallers o donzells.


escuts02


Un dels col·lectius de voluntaris destacats de la Festa del Renaixement són el que representa aquestes famílies dominants de la Tortosa cinc-centista, agrupats baix l’epígraf de les famílies nobles. Aquests nobles participen en els actes propis i en les cerimònies, molts cops juntament amb els procuradors, reconstruint els actes més solemnes de l’època. Vestits amb sumptuosa roba, pròpia de les corts i la noblesa de l’època, la seva presència es caracteritza per l’espectacularitat de la posada en escena i el rigor en l‘elaboració de la indumentària i els complements.


escuts03


 

La Festa del Renaixement Ajuntament de Tortosa
C. Sant Felip Neri 1, 43500 Tortosa. Tel. +34 977 440 901. Fax. +34 977 585 852
Fiesta de Interés Turístico Nacional Festa Local d'Interès Turístic de Catalunya Placa d'Honor del Turisme de Catalunya 2005